Logotyp dla EFS

Bezpłatny program profilaktyczny

Bezpłatny program profilaktyczny w kierunku schorzeń kręgosłupa dla uczniów klas I-VI finansowany ze środków unijnych.

CEL PROJEKTU

Naszym celem zmiana świadomości dzieci i rodziców na temat postrzegania problemu wad postawy poprzez badania profilaktyczne, zajęcia z dziećmi oraz spotkania dydaktyczne dla rodziców oraz nauczycieli.

PROGRAM OBEJMUJE

  • Badania profilaktyczne  w kierunku schorzeń kręgosłupa
  • Zajęcia rehabilitacyjne dwa razy w tygodniu
  • Konsultacje lekarza specjalisty w trakcie trwania programu
  • Program dydaktyczny dla rodzicуw oraz nauczycieli

DLA KOGO?

W programie mogą wziąć udział:

  • Uczniowie szkół podstawowych, u których występują wady kręgosłupa, ale nie pobierających zbieżnych świadczeń z NFZ oraz EFS,
  • Uczestnik w momencie kwalifikacji do programu musi być uczniem klas I-VI szkoły podstawowej,
  • Uczestnik uczęszcza do szkoły zlokalizowanej na terenie powiatu objętego programem,
  • U uczestnika programu nie występują medyczne przeciwwskazania do pobierania świadczeń w ramach programu.

Dla opiekunów dzieci, w tym nauczycieli i kadry oświatowej (panel dotyczące wad postawy przeciwdziałaniu i walce z nimi)

  • Jest rodzicem/opiekunem dziecka zakwalifikowanego do programu,
  • Jest pracownikiem: szkoły, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrуw Pomocy Rodzinie, organizacji pozarządowej lub innych podmiotуw udzielających świadczeń z zakresu leczenia dzieci,  znajdujących się na terenie powiatu objętego projektem.

POWIATY OBJĘTE PROGRAMEM:

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Sprawdź czy szkoła twojego dziecka bierze udział w projekcie i zapytaj się wychowawcy o szczegóły zapisu.

ALBO

Skontaktuj się za pomocą email: [email protected]stommed 2023    [email protected]

Logotyp dla EFS
Skip to content