Logotyp dla EFS

POWIAT MŁAWSKI

Numer projektu: RPMA.09.02.02-14-d558/19

Czas trwania projektu: październik 2020r. – czerwiec 2022r.

Termin rekrutacji: wrzesień 2021r. – październik 2021r.

Wartość projektu: 427 625,00 PLN

Dofinansowanie: 342 100,00 PLN

Miejsce realizacji projektu: powiat mławski

Cel projektu: poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa na terenie powiatu mławskiego wśród 70 dzieci, w okresie realizacji projektu, tj. 10.2020-06.2022 r.

Liczba uczestników: 70 dzieci (uczniowie klas I-VI), nauczyciele wychowania fizycznego, 3 lekarzy fizjoterapeutów.

Grupa docelowa: 

 • Grupą docelową projektu będzie 70 dzieci w wieku od 6 do 12 roku życia, tj. uczęszczających do klas I-VI szkół podstawowych województwa mazowieckiego, ze stwierdzoną na podstawie kwalifikacji przeprowadzonej przez STOMMED Sp. z o.o. chorobą kręgosłupa, zamieszkałe na terenie powiatu mławskiego,
 • Wsparciem fakultatywnym o charakterze informacyjno-szkoleniowym objęty zostanie personel medyczny pielęgniarki/higienistki szkolne poprzez uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym chorób kręgosłupa,
 • Wsparciem fakultatywnym o charakterze informacyjno-szkoleniowym objęci zostaną rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do projektu poprzez uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym chorób kręgosłupa,

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:

 • Działania edukacyjne – warsztaty dla uczestników projektów (uczniów i ich rodziców)
 • Interwencja terapeutyczna – badania lekarskie/fizjoterapeutyczne, grupowe zajęcia z zakresu aktywności fizycznej w tym gimnastyka korekcyjna z wykorzystaniem przyrządów gimnastycznych,
 • Przewidziano również działania informacyjno-szkoleniowe dla personelu medycznego z podmiotów świadczących podstawową opiekę zdrowotną (pielęgniarki/higienistki szkolne) w zakresie merytorycznym związanym z udzielanym wsparciem.

W ramach projektu uczestnikom zapewnimy:

 • Badania kwalifikacyjne, początkowe, w trakcie trwania oraz na zakończenie zajęć terapeutycznych,
 • Zajęcia terapeutyczne przeprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę tj. fizjoterapeutów ,
 • Program szkoleniowy dotyczący modułu chorób kręgosłupa,

Kontakt e-mail: [email protected]

Jak zgłosić się do projektu?

Szkoła:

 1. Wysłanie odpowiedzi na informacje dot. Projektu wysłane drogą e-mailową,
 2. Spotkanie z osobą zajmującą się realizacją projektu.

Rodzice:

 1. Wypełnienie druku świadomej zgody na udział dziecka w badaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w szkole, do której dziecko uczęszcza, 
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się dziecka do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych. 


stommed 2023    [email protected]

Logotyp dla EFS
Skip to content